Меню
Закрити меню
Закрити

ТОВ "Порше Україна"

Офіційні правила рекламної Активації під умовною назвою

«Сувеніри від Volkswagen»

1. Загальні умови

1.1. Організатор Активації: ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35291194. Юридична адреса: 02152, м. Київ, пр.-т. Павла Тичини, буд. 1-В, (далі - «Організатор»).

1.2. Виконавець Активації: ТОВ «МОККО», код ЄДРПОУ 40875249. Юридична адреса: 04119, Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8 (далі - «Виконавець»).

1.3. Активація проходить на сторінці ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА»,  у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/vwnfzua) та Instagram (https://www.instagram.com/vwcommercial_ua/) з «11» лютого 2022 року по «16» лютого 2022 року (до 12:00) включно та діє на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованих територій.

1.3.1. Постійне розміщення умов Активації: на офіційній сторінці ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/vwnfzua).

1.4. Активація не є лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або іншою, заснованою на ризику грою, і не має мети отримання прибутку. Заохочувальний фонд Активації не формується з внесків Учасників Активації.

1.5. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

- не ознайомлення зі списком Переможців Активації (неотримання / несвоєчасне отримання відомостей/документів, необхідних для отримання Заохочення, з вини організацій зв'язку або з інших причин, які не залежать від Виконавця/Організатора;

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Активації обов'язків, передбачених у цих Правилах;

- роботу й будь-які помилки інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, у результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

- неможливість надання Заохочень Учасникам Активації з будь-яких причин, які не залежать від Організатора/Виконавця, у т. ч., але не виключно, у разі, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані неправильно. При цьому такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.

1.6. Учасники Активації самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактних даних й адрес).

1.7. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор/Виконавець відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця є остаточним і оскарженню не підлягає.

2. Вимоги до Учасників Активації

2.1. В Активації можуть брати участь дієздатні громадяни України, які мешкають на території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованих територій (виключно з міркувань їх безпеки), яким на момент початку Активації виповнилося 18 років, зареєстровані у соціальній мережі Facebook та Instagram, мають відкритий профіль та підписані на сторінку ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА»,  у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/vwnfzua) та Instagram (https://www.instagram.com/vwcommercial_ua/). Виконавець не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Активації.

2.2. В Активації не можуть (не мають права) брати участь:

2.2.1. працівники Виконавця, Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батьки);

2.2.2. власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають стосунок до проведення Активації, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батьки);

2.2.3. власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батьки);

2.2.4. учасники Активації із закритими акаунтами в соціальній мережі Facebook та Instagram, та/або сторінки яких без будь-якої інформації та/чи публікацій та/або із датою інформації та/чи менш ніж  за місяць до реєстрації на сайті та/або які заповнені лише акційними публікаціями, бренд-сторінки.

2.3. Беручи участь у цій Активації, учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку й інших умов проведення Активації) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Активації та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Активації, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

2.4. Надання Учасником Активації (Переможцем) неправильних/недійсних/недостовірних/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Організатора та Виконавця від обов'язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав неправильні/недійсні/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

2.5. Участь в Активації обмежено дієздатних і недієздатних громадян здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.6. Учасники Активації зобов'язані:

1. дотримуватися вимог цих Правил і норм чинного законодавства України;

2. свідомо не завдавати незручностей і не чинити перешкод іншим Учасникам Активації;

3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність і добросовісність участі такого Учасника в Активації.

3. Період проведення Активації

3.1. Загальний період проведення Активації: з «11» лютого 2022 року по «16» лютого 2022 року до 12:00 включно (далі - «Період проведення Активації»).

3.2. Організатор Активації має право на зміну періоду проведення Активації, території та місця проведення Активації, а також інших умов проведення цієї Активації, за умови повідомлення про такі зміни шляхом розміщення оновленої інформації на офіційній сторінці ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА»,  у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/vwnfzua) у соціальній мережі Facebook/instagram.

4. Заохочувальний фонд Активації

4.1. Заохоченням Активації є наступна сувенірна продукція: 1 (одна) парасолька, 1 (один) блокнот, 1 (одна) ручка та 1 (одна) кепка.

4.1.1. Характеристики Заохочень Активації визначаються на розсуд Організатора/Виконавця Активації та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заохочення Активації обміну й поверненню не підлягають.

4.2. Переможець Активації не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Заохочень.

4.3. Організатор залишає за собою право відмовити в наданні Заохочення та/або змінити умови Активації в будь-який момент, та/або змінити заохочувальний фонд Активації, або включити в Активацію інші заохочення, не передбачені цими Правилами.

4.4. Заохочувальний фонд Активації обмежений і становить зазначену вище кількість одиниць. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання передбачених Заохочень.

4.5. Організатор/Виконавець Активації не несуть ніякої відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками (Переможцями) Активації після їх одержання, зокрема за неможливість Учасниками (Переможцями) Активації скористатись наданим Заохоченням із будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

4.6. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування доходів в результаті отримання Заохочення забезпечується відповідно до вимог законодавства України. Оплату податків та обов'язкових платежів до державного бюджету стосовно операцій з вручення Заохочення здійснює Виконавець.

5. Умови участі в Активації

5.1. Учасниками Активації є особи, які відповідають критеріям, наведеним у п. 2.1. і 2.2. цих Правил та виконали умови, зазначені в п. 5.2 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Активації прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами цих Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних у цих Правилах.

5.2. Щоб взяти участь в Активації, Учасник протягом Періоду проведення Активації, визначеного п.3.1 цих Правил має здійснити дії в такій послідовності:

  • підписатися на сторінку ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА»,  у соціальній мережі Facebook та Instagram;
  • поставити лайк конкурсній публікації;
  • позначити в коментарях до конкурсної публікації друга/подругу через собачку (@);
  • можна залишити безліч коментарів, але щоразу позначати нового користувача в коментарі. 1 коментар - 1 позначений користувач.

5.3. Виконуючи правила Активації на сторінці ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» у соціальній мережі Facebook чи Instagram Учасник засвідчує факт згоди з умовами участі в цій Активації.

6. Визначення Переможців Активації

6.1. За весь Період проведення Активації всього буде обрано 4 (чотири) Переможці, які виконали умови цих Правил.

6.1.1. 17.02.2022 о 18:00 (за київським часом) серед усіх Учасників Активації, які виконали всі умови, зазначені у даних Правилах, в період проведення Активації, буде обрано 4 Переможці за допомогою сервісу random.org. Інформація про Переможців буде розміщена на сторінках ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» у форматі скріншоту у соціальній мережі Facebook чи Instagram.

6.2. Один Переможець отримує одну одиницю Заохочувального фонду, згідно з п. 4.1.

6.3. Результати Активації є остаточними й не можуть бути змінені, оскаржені та не підлягають перегляду.

6.4. Процедура визначення одержувачів Заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, грою та не має на меті отримання прибутку.

7. Порядок отримання Заохочень

7.1. Для отримання Заохочення Переможцю треба протягом 5 робочих днів з дати визначення його Переможцем надіслати Виконавцю повідомлення у direct (внутрішній мессенджер) у соціальній мережі Instagram, або у messenger у соціальній межі Facebook та надати всю необхідну інформацію на запит адміністратора сторінки, а саме:

- прізвище, ім'я та по-батькові;

- місто проживання;

- відділення Нової пошти;

- номер контактного телефону;

- фото першої сторінки паспорту;

- фото коду реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

7.2. Заохочення буде надіслано Переможцю кур'єрською службою на адресу, яку Переможець повідомив адміністратору сторінки ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» у соціальній мережі Facebook чи Instagram, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня отримання необхідної інформації від Переможця.

7.3. Витрати на відправку Заохочення покладаються на Виконавця.

7.4. У разі, якщо Переможець Активації надав не всю інформацію та/або надана інформація, що передбачена цими Правилами, не відповідає дійсності чи має явні ознаки фальсифікації, або якщо Переможець Активації попадає в коло осіб, визначених п. 2.2. цих Правил, такому Переможцю Активації може бути відмовлено в отриманні Заохочення. У цьому випадку вважатиметься, що такий Переможець добровільно, самостійно відмовився від Заохочення. Жодної компенсації в такому випадку не передбачено, а таке Заохочення буде повернено Організатору Активації. Організатор має право розпорядитися таким Заохоченням на свій розсуд.

8. Персональні дані

8.1. Учасник Активації діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно. Учасник Активації бере на себе всі ризики відповідальності й наслідків, пов'язані з можливою участю в Активації.

8.2. Беручи участь в Активації, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду щодо наступного:

- Організатор/Виконавець мають право змінити Правила в будь-який момент. Про зміну умов Активації має бути оголошено в тому самому порядку, в якому було оголошено про Активацію.

- Інформацію про факт перемоги, а також про Переможця Активації буде опубліковано на сторінці ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» у форматі скріншоту у соціальній мережі Facebook чи Instagram.

- Учасник ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, зобов'язується їх дотримуватися, ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також із тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем на їх власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

8.3. Беручи участь в Активації, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Активації письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця Активації як власника/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора/Виконавця Активації як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.5. Обробку персональних даних може здійснювати Організатор/Виконавець самостійно або передати іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.6. Організатор / Виконавець Активації гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації, отриманої від Учасника Активації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

Уппс!
Здається, ваш бразуер застарів. Наш веб-сайт може працювати не оптимально. Більшість браузерів (крім MS Internet Explorer 11 і старші версії) працюють без проблем.

Прийшов час оновити веб-браузер!
Остання версія браузера забезпечить Вам кращий досвід будь-де в інтернеті.

Всього найкращого,
Ваша команда Volkswagen